Vision, mål och handlingsplan

Vision

Tämnaren – en frisk , tillgänglig och attraktiv sjö år 2070.

Mål

 • Öppen vattenspegel
 • Ökad vattenmängd
 • Rikt och varierat fågelliv
 • Gynnsam miljö för fisk och fiskare
 • Goda badmöjligheter
 • Attraktivt och tillgängligt för det rörliga friluftslivet sommar och vinter

Handlingsplan/strategi

 • Verka för en optimal reglering av vattennivån för att uppnå målen
 • Insamling av data om vattennivåns variationer under året, för att kunna basera beslut på fakta
 • Vara synlig i media för att väcka opinion
 • Följa utveckling av bortförsel och hantering av bottensediment, för att öka vattenmängden
 • Verka för olika typer av informationsspridning för att öka intresse och engagemang
 • Bedriva en aktiv samverkan med berörda kommuner