Aspnäs

ASPNÄS SÄTERI – Västupplands rikaste historiska plats

Vid sjön Tämnaren ligger Aspnäs, som har anor från 1200-talet. Aspnäs gård låg då vid Öndbo, som kallades för Gammal Aspnäs. Troligen brann gården ned, varvid riksdrottsen Matts Kättilmundsson, en av Sveriges mäktigaste män, i början av 1300-talet byggde upp Aspnäs Säteri med gårdskyrkan, som fortfarande används. Enligt muntlig tradition vistades också Heliga Birgitta på Aspnäs. Väggarna inne i gårdskyrkan är delvis täckta med bevarade kalkmålningar från Vasatiden. Efter en omfattande restaurering öppnades kyrkan åter 1962. Den används flitigt för gudstjänster, musikevenemang och bröllop. Under 1700-talet ägdes Aspnäs av jägmästaren Andreas Schönberg, för att därefter få samma ägare som till Gysinge bruk. Schönberg arrangerade många kungliga jakter i skogarna i Östervåla, Nora och Huddunge. Ofta var det björn som jagades. Carl von Linné var vän till Andreas Schönberg och besökte också Aspnäs. De brevväxlade med varandra och originalen finns i arkiv i London. Schönberg sålde 1758 sin gård Hammarby (söder om Uppsala) till Linné. Det har varit många ägare till Aspnäs under årens lopp. Mangårdsbyggnad och gårdskyrka ägs nu av Östervåla församling. Jordbruket och bondgården, Aspnäs Gård AB, ägs av Håkan och Magnus Karlsson. Aspnäs Gård är Heby kommuns största jordbruk. Från Matts Kättilmundsson till idag kan vi räkna 53 olika ägare. Under senare år har Tämnargruppen börjat restaurera området kring gården, så att det idag går att komma ned till sjön, till badplats och båthamn.