Destination Tämnaren

Destination Tämnaren

VISION FÖR DESTINATION TÄMNAREN

Tämnarens Vattenråd samtalar om att utvidga verksamheten för att restaurera sjön Tämnaren, få den att bli attraktiv för besökande samt också utveckla näringsverksamhet vid sjön. Önskvärt vore att bilda en övergripande organisation (stiftelse eller ekonomisk förening) med tre sektioner, där vattenrådet ingår i det som har med vatten- och miljöfrågor att göra. Som medlemmar i organisationen önskar vi alla som är intresserade av att restaurera och utveckla sjön. Det är enskilda personer, kommuner, organisationer och regionella organ.

Området Vatten & Miljö inkluderar vattenförsörjning i framtiden (såsom Uppsalas vattenprogram), rent och friskt och tillräckligt vatten med en stor klar vattenspegel på sjön. I framtiden kommer vattenförsörjningen bli en viktig och prekär fråga i hela Mälardalen. Kanske kommer Mälaren att få bräckt vatten från Östersjön?

Både människor, fåglar och fiskar skall trivas i och vid sjön Tämnmaren. Besökande skall kunna komma fram till vattnet och ha plats för friluftsliv, bad, fiske, fågelskådande och båtturer. För att få ekonomi på utvecklingen önskar vi att kunna utvinna bioenergi ur bottenslam samt växtlighet i och kring sjön. Tämnaren var en gång en centralpunkt i bygden och det vill vi åter få den till. Tämnaren med dess unika natur och miljö ligger mycket nära Uppsala stad, Arlanda flygplats och storstaden Stockholm. Det går för internationella gäster att kombinera besök i staden Uppsala och närliggande sjön Tämnaren.

 

1)     Utvinning av bioenergi av bottenslam och växtlighet.

Önskvärt är att muddra vissa mindre områden i Tämnaren, för att få bort bottenslam och hindrande växtlighet, samt för anläggande av badplats och båtplats. Muddringsmassor skulle kunna använda som del i större kretslopp både som jordförbättringsmedel och som energigas. För att möjliggöra detta skall vi låta undersöka bottenslammet.

2)     Utveckling av turism och besöksnäring.

Vi vill slå mynt av och utveckla Tämnaren för turism, i synnerhet för fågelskådning och skridskomiljö, samt även för bad vid Aspnäs och båtuthyrning. För att möjliggöra för entreprenörer och företagare att satsa på turism vid Tämnaren vill vi göra hela sjön attraktiv (enligt 1 och 3).

3)     Anläggande av våtmark i Sörsjön.

Största inloppet av vatten till Tämnaren sker genom Sörsjön, som är ett fågeleldorado. För att rena vattnet som strömmar in i Tämnaren bör Sörsjön omvandlas till våtmark, vilket också gynnar fågellivet. Kring Sörsjön bör bryggor, fågeltorn och vandringsleder byggas, så att fågelskådare och turister lätt kommer nära fågellivet. Svart stork bör kunna inplanteras som profilfågel för Tämnaren, såsom trana är för Hornborgasjön och vit stork för vattenriket utanför Kristianstad, Skåne.