Välkommen till föreningen Tämnarens Vatten

Föreningen Tämnarens Vatten bildades 2014 med en målsättning att bilda opinion för sjön Tämnaren och att utveckla sjön.

Föreningen är en ideell förening öppna för alla som vill värna vår sjö.  Du kan följa vårt arbete i föreningen här på vår hemsida, flikarna till höger visar de senaste uppdateringarna. Följ oss även via vår Facebook sida då får du enklast alla nyheter.

Årsavgiften för familjer är 200 kronor. Lättast blir du medlem
genom att sätta in beloppet på vårt Bankgiro 541-3430 eller
Swish 123 160 14 42, ange namn adress och e-post vid betalningen.