Bilder

2013 Vinterkonferens

Bilder från Tämnaren

Fågeltornet

2012 Vår

2012 Nolmyra

2010 Uppsala Universitet

2010 Stockholms Universitet

2009 Stockholms Universitet

2010 Sommar

2009 Vår

2009 Högvatten

2009 Framtidsverkstad

2008 Vår Aspnäs

2008 Vår Öndbo

2007 SLU

2005 Sommar