Om Vattenrådet

logga_ny

Tämnarens Vattenråd bildades 4 juni 2007 med syftet att restaurera Tämnaren & dess miljö så att våra barnbarn har en levande sjö med rent och tillräckligt vatten. Ett skäl är också införandet av EU:s vattendirektiv 2004, som innebär ett helhetsgrepp på vattenfrågorna. Kvaliteten på våra vatten, inklusive Tämnaren, skall bevaras och förbättras. Tämnaren finns i Uppsala, Tierps och Heby kommuner och dess avlopp är i Östersjön! Uppsala tar vatten från Tämnaren.

Vattenrådet består av intressenter, markägare och fritidsstugeägare kring sjön samt vattenvårdsorganisationer och Heby, Tierps och Uppsala kommuner. En viktig punkt i arbetet är att öka lokalsamhällets, dvs. allmänhetens delaktighet och inflytande i arbetet. Det är ett frivilligt organ, men kan spela en viktig roll eftersom vattenfrågorna blir allt viktigare. Likaså ökar intresset för miljö & fritid, därför är det angeläget att bevara sjön. Om inget görs kommer våra barnbarn inte att ha någon sjö i framtiden.

I arbetet med att vårda, utveckla och bevara Tämnaren samarbetar Tämnarens Vattenråd med Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Regionförbundet, Länsstyrelsen, Upplands museum, Norra Östersjöns Vattenmyndighet och de tre kommunerna. Eftersom vattenrådet är ett ideellt organ är det beroende av bidrag. Hittills har vattenmyndigheten och Sala Sparbank varit bidragsgivare. Tämnarens Vattenråds arbete leds av en ledningsgrupp, vars medlemmar representerar olika intressen. Se under rubrik ”Presentation”. Tämnarens Vattenråd är också ansvarig för och står för innehållet i webbplatsen www.tamnaren.se.

Bakgrund

Presentation

Syfte

Rapporter

Broschyrer