Ny styrelse from årsmötet 2018

Styrelsen för Tämnarens Vatten from årsmötet 2018 är:

 • Ordförande – Kiell Tofters
 • Vice ordförande – Per Möller
 • Sekreterare – Kersti Borgestig Nilsson
 • Kassör – Ola Nordström
 • Ledamöter – Stella Andermo, Nils Lage Posse samt Mark Veldhuis
 • Kommunrepresentant Heby – Torbjörn Ivarsson
 • Kommunrepresentant Tierp – Jonas Nyberg
 • Kommunrepresentant Uppsala – Hilde Klasson

Vision, mål och handlingplan

Vision

Tämnaren – en frisk , tillgänglig och attraktiv sjö år 2070.

Mål

 • Öppen vattenspegel
 • Ökad vattenmängd
 • Rikt och varierat fågelliv
 • Gynnsam miljö för fisk och fiskare
 • Goda badmöjligheter
 • Attraktivt och tillgängligt för det rörliga friluftslivet sommar och vinter

Handlingsplan/strategi

 • Verka för en optimal reglering av vattennivån för att uppnå målen
 • Insamling av data om vattennivåns variationer under året, för att kunna basera beslut på fakta
 • Vara synlig i media för att väcka opinion
 • Följa utveckling av bortförsel och hantering av bottensediment, för att öka vattenmängden
 • Verka för olika typer av informationsspridning för att öka intresse och engagemang
 • Bedriva en aktiv samverkan med berörda kommuner

Välkommen till föreningen Tämnarens Vatten

Föreningen Tämnarens Vatten bildades 2014 med en målsättning att bilda opinion för sjön Tämnaren och att utveckla sjön.

Föreningen är en ideell förening öppna för alla som vill värna vår sjö.  Du kan följa vårt arbete i föreningen här på vår hemsida, flikarna till höger visar de senaste uppdateringarna. Följ oss även via vår facebooksida då får du enklast alla nyheter.

Årsavgiften för familjer är 200 kronor. Lättast blir du medlem genom att sätta in beloppet på vårt Bankgiro 541-3430, ange namn adress o e-post vid betalningen.

Många längs Tämnarån blev intresserade av vår förening!

Många längs Tämnarån blev intresserade av vår förening!
Vid mötet på måndagskvällen 16 november i Strömsberg kom ett tiotal intresserade som bor längs Tämnarån. Flertalet fick nya upplevelser då vi berättade om läget med vår sjö. Intresset var stort för framtida samarbete med oss för att rädda vår sjö som är förutsättning för att Tämarån i framtiden skall få vatten.

För oss i vår styrelse kändes det som att vi fått många nya “ambassadörer” för Tämnarens Vatten.

 

Ny badplats vid Tämnaren!

SONY DSCUnder flera år har Nils Öhman och Kenneth Arvidsson, tillsammans med markägaren Lars-Erik Ragnarsson  jobbat med att färdigställa en badplats vid Notboharet i Tämnaren.

“Jag var nere med mina barnbarn här för några år sedan och då fastnade de i dyn” berättade Kenneth. “Nisse och jag kom överens att något måste ske”.

Nils och Kenneth har tagit bort vass som Nils och Kennet motsvarar flera fotbollsplaner i yta, de har grävt och jämnat ut vid stranden, byggt campingbord och grillplatser. Allt för att vi som bor kring Tämnarens skall kunna komma ut och bada i sjön.

“Vi har lagt ut 30 kubik sand och även sandat vägen ner” berättade Nils. “Vi har även ett antal båtpalser som vi hyr ut för 200 kronor för en sommar”.

“Mer sand är på väg, men sen är våra slantar slut” avslutade Nils.

Tämnarens Vatten har satsats 10.000 kronor på projektet, resten är ideellt arbete från framförallt Nils och Kenneth. SONY DSC

 

 

 

Tierps kommun vill samarbeta med oss

Tierp

Bengt-Olov Eriksson KS-ordf, Ulf Nygren ordf Tämnarens Vatten och Göran Carlsson ordförande utskottet samhällsbyggnad

Kontakterna runt sjön med de olika kommunerna har varit mycket bra under det senaste åren.

Nu vill glädjande nog Tierps kommun ytterligare förbättra kontakten med oss. Kommunen vill gå med som medlem I föreningen och utse en person som kan adjungeras till våra styrelsemöten.

Med på mötet i Tierps kommunhus 8 oktober var Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson och ordföranden i utskottet Samhällsbyggnad Göran Carlsson.

Bli medlem i Tämnarens Vatten!

Tämnarens Vattenråd har under många år jobbat med att bilda opinion för och utveckla sjön Tämnaren.

Föreningen Tämnarens Vatten bildades i mars med en målsättning att fortsätta arbetet och med målet att Tämnaren skall leva som en frisk och attraktiv sjö.

Under sommaren kommer prover att tas på bottenslam för att undersöka innehållet, en badplats kommer att öppnas vid Notboharet, möten har skett med vattenmyndigheten samt att vi har begärt att Länsstyrelsen skall undersöka att vattendomarna följs.

Hoppas att du vill bli medlem och delta i vårt arbete!

Årsavgiften per familj är 200 kronor.

Lättast blir du medlem med att betala in beloppet till vårt Bankgiro 541-3430

Ange ditt namn, adress och e-post adress vid betalningen.