Välkommen till föreningen Tämnarens Vatten

Föreningen Tämnarens Vatten bildades 2014 med en målsättning att bilda opinion för sjön Tämnaren och att utveckla sjön.

Föreningen är en ideell förening öppna för alla som vill värna vår sjö.  Du kan följa vårt arbete i föreningen här på vår hemsida, flikarna till höger visar de senaste uppdateringarna. Följ oss även via vår facebooksida då får du enklast alla nyheter.

Årsavgiften för familjer är 200 kronor. Lättast blir du medlem genom att sätta in beloppet på vårt Bankgiro 541-3430, ange namn adress o e-post vid betalningen.